SHARE SHARE

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε,
ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Συγχαρητήρια,

πήρες συμμετοχές για τις κληρώσεις.

Εξαργύρωσε και τον παρακάτω κωδικό στην επόμενη παραγγελία σου για να σε κεράσουμε ένα σουφλέ σοκολάτας

Buy

Έχεις ήδη πάρει μέρος στο διαγωνισμό!

Εξαργύρωσε και τον παρακάτω κωδικό στην επόμενη παραγγελία σου για να σε κεράσουμε ένα σουφλέ σοκολάτας

Buy

Εδώ και 20 χρόνια, κάθε στιγμή χαράς είναι συνώνυμη με την απόλαυση μιας πίτσας Domino’s.

Βρες τις σημαντικές ελληνικές επιτυχίες σε συνδυασμό με τις σημαντικές στιγμές Domino’s στην Ελλάδα και μπες στην κλήρωση για:

Login
YEAR
0
POINTS

20 χρόνια επιτυχίες
20 χρόνια κάνουμε τη διαφορά
...και στα δώρα!

Μπες στη μεγάλη κλήρωση για:

ΟΔΗΓΙΕΣ

Κάνε το quiz που αποτελείται από 10 ερωτήσεις + 1 ερώτηση bonus.

Για κάθε σωστή απάντηση από τις 10 πρώτες ερωτήσεις κερδίζεις 100 πόντους, ενώ αν απαντήσεις σωστά στην ενδέκατη ερώτηση bonus, θα έχεις 500 επιπλέον πόντους!

Κάθε πόντος αντιστοιχεί σε συμμετοχές στη μεγάλη κλήρωση.

Περισσότερες σωστές απαντήσεις = περισσότεροι πόντοι = περισσότερες συμμετοχές στην κλήρωση!

Γι’ αυτό προσοχή! Σκέψου καλά και μελέτησε… ιστορία πριν απαντήσεις!

Όταν ολοκληρώσεις το quiz, μπορείς να δεις το σύνολο των πόντων σου.

Έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό, γι’ αυτό συγκεντρώσου και…

Καλή επιτυχία!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries IKE», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη ως «CamboIndustries») έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία “ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” (εφεξής καλούμενη ως «Domino’s Pizza» τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «20 Years Domino’s» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: 20years.dominos.gr (εφεξής καλούμενος ως «ο Δικτυακός Τόπος»).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H Domino’s Pizza διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Domino’s Pizza και η Cambo Industries δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και θα παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «20 Years Domino’s» καθορίζεται ως εξής: ξεκινά την Τετάρτη 18/05/2016 και λήγει την Τετάρτη 08/06/2016 (εφεξής η «Διάρκεια»). Η Domino’s Pizza διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και το συνολικό αριθμό των δώρων κ.ο.κ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα από το Δικτυακό Τόπο και τη σελίδα της Domino’s Pizza στο Facebook ( https://www.facebook.com/DominosGreece). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες, αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Domino’s Pizza και της CamboIndustries, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο παιχνίδι που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Domino’s Pizza και της CamboIndustries, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει αφού επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο, να επιλέξουν την επιλογή «Μου αρέσει» ή «Like», η οποία βρίσκεται στην αρχική σελίδα του Δικτυακού Τόπου και κατόπιν να συμφωνήσουν στην αίτηση αδειοδότησης του Facebook για την παροχή προσωπικών πληροφοριών, όπως username, email & profile pic. Η Domino’s Pizza διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και το συνολικό αριθμό των δώρων. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θακαταστεί γνωστή μέσα από τη σελίδα της εφαρμογής και τη σελίδα της Domino’s Pizza στο Facebook (http://www.facebook.com/DominosGreece).

Κανόνες του παιχνιδιού

Για να συμμετάσχουν στις κληρώσεις, οι χρήστες θα πρέπει να απαντήσουν στις επετειακές ερωτήσεις του διαγωνισμού. Κάθε σωστή απάντηση συνεπάγεται με 100 συμμετοχές στις κληρώσεις, ενώ η τελευταία ερώτηση συνεπάγεται 500 συμμετοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για να οριστεί έγκυρη η συμμετοχή ενός χρήστη, είναι να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ερωτηματολογίου. Αν κάποιος χρήστης εγκαταλείψει χωρίς να έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, η διαδικασία ξεκινά από την αρχή, όταν επιστρέψει. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα στο να συμμετάσχει μία φορά στο διαγωνισμό. Οι χρήστες συμμετέχουν με το σύνολο των συμμετοχών τους σε όλες τις κληρώσεις του διαγωνισμού.

Κληρώσεις και Δώρα

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίον μπορούν να εξαργυρώσουν στα καταστήματα Domino’s για να αποκτήσουν ένα σουφλέ σοκολάτας δωρεάν, με την επόμενη παραγγελία τους.

Με την ολοκλήρωση κάθε εβδομάδας του διαγωνισμού, θα κληρώνονται 2 νικητές, οι οποίοι θα κερδίζουν τα εξής δώρα.

Ο 1ος νικητής θα κερδίζει ένα smartphone Microsoft Lumia 650

Ο 2ος νικητής θα κερδίζει ένα Pizza Party Domino’s (4 Jumbo Πίτσες & 2 μπουκάλια Coca Cola 1.5lt)

Με την ολοκλήρωση και της τρίτης εβδομάδας, θα κληρωθούν 4 νικητές (1 Microsoft Lumia 650 & 3 Pizza Party Domino’s)

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

25/05/2016

01/06/2016

09/06/2016

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής») και δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του. (δ) Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την προσπάθεια επικοινωνίας.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Domino’s Pizza και η CamboIndustries παύει να υφίσταται. Η Domino’s Pizza και η CamboIndustries δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την Εταιρεία, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

Η Domino’s Pizza διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Domino’s Pizza να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστεό δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.